ფოთის სატრანსპორტო კომპანია
Poti Transport Company

577 64 13 33

ცხელი ხაზი

სერვისები

მუნიციპალური ტრანსპორტი

მუნიციპალურ ტრანსპორტს (ავტობუსები) განკარგავს შპს „ფოთის სატრანსპორტო კომპანია“.

მუნიციპალური ავტობუსების  მოძრაობის განრიგთან დაკავშიებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შპს ,,ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის“ ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე.https://www.facebook.com/transportcompanyofpoti


ქალაქ ფოთში შიდა საქალაქო მარშრუტებზე მოძრავი ტრანსპორტის სახეობებია:

  • მუნიციპალური ტრანსპორტი (ავტობუსი);
  • კერძო სამარშრუტო მიკროავტობუსი;
  • ტაქსი;

მუნიციპალური ტრანსპორტი მოძრაობს დილის 06:30 სთ – დან საღამოს  23: 30 სთ-მდე.
ქალაქში მოწესრიგებულია საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი ნიშნები. მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობის საფასური შეადგენს 0,50 თეთრს. შიდა საქალაქო მარშრუტებზე მოძრავი კერძო მიკრო ავტუბუსებით მგზავრობის ღირებულება შეადგენს 1 (ერთი) ლარს. ამ ეტაპისთვის, ქალაქში 9 მარშრუტზე მოძრაობს 14 ავტობუსი, ხოლო 9 მარშრუტზე 28 მიკროავტობუსი.

დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქეების მოთხოვნისა და საჭიროების გათვალისწინებით, მალთაყვის უბანში, ახალი რაიონიდან, ყოველდღიურად ხორციელდება სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება.

1 ერთეული ადაპტირებული მიკროავტობუსი ემსახურება შშმ ბავშვთა დღის ცენტრს.

ყოველდღიურად თბილისი-ფოთის სამგზავრო მატარებლით ჩამოსულ მგზვარებს
მუნიციპალური ავტობუსები ემსახურება:

N2-რ/კ სადგური-ცენტრი-მალთაყვა
N3-რკ/სადგური-ცენტრი-პორტი-ნაბადა

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათები  ვრცელდება  მოქალაქეებზე:

M3 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, 50% შეღავათიანი მგზავრობით ისარგებლებენ ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული (მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები:

ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის

საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან

გათანაბრებული პირები;

დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები;

ე) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები.

მგზავრობის გადასახადისაგან სრულად თავისუფლდება ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული

(მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები:

ა) 0 – 6 წლამდე ბავშვები;

ბ) სკოლის მოსწავლეები (24 საათში 2-ჯერ);

გ)ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ ბენეფიციარები,

სასადილოს თანამშრომლები, მედდები და ექიმები;

დ) ა(ა)იპ კოალიცია „სოციალური რეფორმებისათვის“ დღის ცენტრის თანამშრომლები;

ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები და გადაადგილებისას მათთან ერთად

მყოფი დამხმარე ნებისმიერი პირი.

M2 კატეგორიის ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადისაგან თავისუფლდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის ბენეფიციარები, ასევე ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ მედდები და ექიმები.

შესაბამისი პლასტიკური ბარათის (სამგზავრო პლასტიკური ბარათის) შეძენა შესაძლებელია შპს,,ბევრილი” ჯიხურებში, მოსწავლის ბარათის დასამზადებლად დაინტერესებული პირი (მშობელი) მიმართავს სს ,,თი ბი სი” ბანკს,  წარსადგენი დოკუმენტაცია:

  • მშობლის პირადობის მოწმობა;
  • ბავშვის დაბადების მოწმობა;

M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების (ავტობუსები) მარშრუტი 

№1 – ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით

აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; რეკვავას ქუჩა; ცოტნე დადიანის ხიდი; სამეგრელოს მოედანი;

ჭანტურიას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა (წრიული).

№2 – ა) ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; აკაკის ქუჩა; გურიის ქუჩა;

ლერმონტოვის ქუჩა; აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი);

ლერმონტოვის ქუჩა; გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდამდე).

მცოცავი გრაფიკით მშრალ ხიდამდე; სეზონურად მალთაყვის უბნის სანაპირო ზოლი.

უკუსვლა – გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდიდან); ლერმონტოვის ქუჩა; გაგრის ქუჩა (ახალი

რაიონი); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); ლერმონტოვის ქუჩა; გურიის ქუჩა; წმ. გიორგის ქუჩა;

რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა.

ბ) რკინიგზის სადგურის მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; სამეგრელოს მოედანი; ჭანტურიას

ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; აკაკის ქუჩა; გურიის ქუჩა;

ლერმონტოვის ქუჩა; აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); გურიის ქუჩა

(მალთაყვის ხიდამდე).

მცოცავი გრაფიკით მშრალ ხიდამდე; სეზონურად მალთაყვის უბნის სანაპირო ზოლი.

უკუსვლა – გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდიდან); ლერმონტოვის ქუჩა; გაგრის ქუჩა (ახალი

რაიონი); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გურიის ქუჩა; წმ. გიორგის ქუჩა; რუსთაველის რკალი

(იუსტიციის სახლი).

რკინიგზის სადგურიდან გასვლა, დღეში ერთხელ-23:20 სთ-დან, ერთი გზა (შესაძლებელია

დროის ცვლილება განხორციელდეს მატარებლის განრიგის ცვლილების შესაბამისად).

გ) აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი) ლერმონტოვის ქუჩა; გურიის

ქუჩა; აკაკის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; რკინიგზის სადგურის მოედანი;

სამეგრელოს მოედანი.

აფხაზეთის ქუჩიდან გასვლა, ყოველდღიურად (შაბათ-კვირის გარდა) დღეში ერთხელ – 08:30 სთ-

დან, ერთი გზა (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო

გეგმისა და სასკოლო სასწავლო კალენდრის შესაბამისად).

№3 – ა) სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვავას ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა;

ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებამდე).

უკუსვლა – ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებიდან); სამეგრელოს ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით

აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა;

სამეგრელოს მოედანი.

ბ) რკინიგზის სადგურის მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; სამეგრელოს მოედანი; ჭანტურიას

ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი;

დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის

დასახლებამდე).

უკუსვლა – ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებიდან); სამეგრელოს ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით

აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი (იუსტიციის სახლი).

რკინიგზის სადგურიდან გასვლა, დღეში ერთხელ-23:20 სთ-დან, ერთი გზა (შესაძლებელია

დროის ცვლილება განხორციელდეს მატარებლის განრიგის ცვლილების შესაბამისად).

N4 – ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; თავდადებულის

ქუჩა (შუქურამდე).

უკუსვლა – თავდადებულის ქუჩა (შუქურადან) ბერდიანსკის ქუჩამდე; ბერდიანსკის ქუჩა; თამარ

მეფის ქუჩა კლდიაშვილის ქუჩამდე; მემედ აბაშიძის ქუჩა (ლიბერთი ბანკი); აღმაშენებლის ქუჩა;

გეგიძის ქუჩა; რეკვავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი; ფარნავაზ მეფის ქუჩა.

N5 – სამეგრელოს მოედანი; კოსტავას ქუჩა; ზერაგიას ქუჩა; არაგვისპირელის ქუჩა; 8 მარტის ქუჩა;

კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვავას ქუჩა; გეგიძის ქუჩა;

დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა;

სამეგრელოს მოედანი (წრიული).

N6 – სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვავას ქუჩა; რკინიგზის გადასასვლელი

ხიდი; სამეგრელოს ქუჩა; ხობის ქუჩა; კოკაიას ხეივანი; მე-7 კმ-ის დასახლება (ხიდამდე).

უკუსვლა: მე-7 კმ-ის დასახლება (ხიდიდან); კოკაიას ხეივანი; ხობის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა;

გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი;

კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი.

N7 – ფარნავაზ მეფის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა;

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი; სამეგრელოს ქუჩა; შავი ზღვის ქუჩა; მზარელუას ქუჩა

(საცხოვრებელ კორპუსებთან).

უკუსვლა: მზარელუას ქუჩა (საცხოვრებელი კორპუსებიდან); შავი ზღვის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა;

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის

ხიდი; რუსთაველის რკალი; ფარნავაზ მეფის ქუჩა.

№8 – ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებიდან); სამეგრელოს ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით

აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას

ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; აკაკის ქუჩა; გურიის ქუჩა; ლერმონტოვის ქუჩა;

გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გურიის ქუჩა (მალთაყვის

ხიდამდე); მცოცავი გრაფიკით მშრალ ხიდამდე; სეზონურად მალთაყვის უბნის სანაპირო ზოლი.

უკუსვლა – გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდიდან); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გაგრის ქუჩა

(ახალი რაიონი); ლერმონტოვის ქუჩა; გურიის ქუჩა; წმ. გიორგის ქუჩა; რუსთაველის რკალი;

კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის

ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის

დასახლებამდე).

№9 – სამეგრელოს მოედანი; კოსტავას ქუჩა; თამარ მეფის ხიდი; ლარნაკას ქუჩა; კოკაიას ხეივანი;

ხობის ქუჩა (ეკლესიასთან).

უკუსვლა: ხობის ქუჩა (ეკლესიიდან); კოკაიას ხეივანი; ლარნაკას ქუჩა; თამარ მეფის ხიდი;

მარჯანიშვილის ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი.

№10 – ფარვანაზ მეფის ქუჩა, რუსთაველის რკალი; მშვიდობის ქუჩა; კონსტიტუციის ქუჩა; იონა

მეუნარგიას ქუჩა (ყოფილი კუიბიშევის ქუჩა); ჭყონდიდელის ქუჩა (ბოლომდე), ლერმონტოვის

ქუჩა; გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი).

უკუსვლა – აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); ლერმონტოვის ქუჩა;

ჭყონდიდელის ქუჩა (ბოლოდან); იონა მეუნარგიას ქუჩა (ყოფილი კუიბიშევის ქუჩა);

კონსტიტუციის ქუჩა; მშვიდობის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა;

ფარვანაზ მეფის ქუჩა.

პროგრამის მართვა

პროგრამა გენდერულად მგრძნობიარეა, რომელიც ხელს უწყობს ქალების, ბავშვების, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების გადაადგილებას და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას.

1) M3 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, 50% შეღავათიანი მგზავრობით ისარგებლებენ ქალაქ ფოთში  რეგისტრირებული (მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები:

ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები;

ე) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები.

მგზავრობის გადასახადისაგან სრულად თავისუფლდება ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული (მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები:

ა) 0 – 6 წლამდე ბავშვები;

ბ) სკოლის მოსწავლეები (24 საათში 2-ჯერ);

გ) ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ ბენეფიციარები, სასადილოს თანამშრომლები, მედდები და ექიმები;

დ) ა(ა)იპ კოალიცია „სოციალური რეფორმებისათვის“ დღის ცენტრის თანამშრომლები.

ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები და გადაადგილებისას მათთან ერთად მყოფი დამხმარე ნებისმიერი პირი.

ტრანსპორტით მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება 50 თეთრის ოდენობით.

2)  M2 კატეგორიის ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადისაგან თავისუფლდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის ბენეფიციარები, ასევე ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ მედდები და ექიმები.